Матеріали до бібліографії публікацій Зеновії Штундер

936
Зеновія Штундер

Монографії, окремі видання:

 1965

1. Народно-ладовые основы гармонии Н.В. Лысенко: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – Киев, 1965. – 19 с. (КОЛГК им. П.И. Чайковского).

2005

2. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. – Том 1 (1879 – 1939). – Львів: ПП «Бінар-2000», 2005. – 636 с.
Рецензія: Горак Я. Фундаментальний життєпис Корифея // Дзвін. – 2006. – № 3. – С. 140 – 142.

2009

3. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. – Том 2 (1939 – 1979). – Львів – Жовква: Місіонер, 2009. – 360 с.

2012

4. Спогади з мого життя. – Львів: Місіонер, 2012. – 48 с.

2015

5. Народно-ладові основи гармонії Миколи Лисенка. – Львів–Жовква: Місіонер, 2015. – 176 с.

Упорядкування наукових видань:

1973

6. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії / Упорядкування, вступна стаття, переклади та примітки З. Штундер. – Київ: Музична Україна, 1973. – 319 с. (Серія: Українська музикознавча думка).

1976

7. Людкевич С. Дослідження і статті / Відповідальний редактор доктор мистецтвознавства М.М. Гордійчук; Підготовка текстів, коментарі та переклади з іноземних мов здійснені кандидатом мистецтвознавства З. К. Штундер. – Київ: Музична Україна, 1976. – 212 с.

1999

8. Антонович М. Станіслав Людкевич: композитор, музиколог / вст. стаття З. Штундер. – Львів, 1999. –  60 с.

9. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / НАНУ, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича / Упорядкування редакція, переклади, вступна стаття і примітки З. Штундер. – Т.1 – Львів: Видавництво М. Коць, 1999. – 496 с. (Історія української музики, Випуск 5)

2000

10. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / НАНУ, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича / Упорядкування редакція, переклади, переклади, примітки і бібліографія З. Штундер. – Т.2 – Львів: Видавництво М. Коць, 2000. – 816 с. (Історія української музики, Випуск 5).

2007

11. Антонович М. Станислав Людкевич: композитор, музиколог Ред. Ю. Ясіновський. Передмови З. Штундер та Г. Карась.. – Львів, 2007. – 64 с.

2010

12. Станіслав Людкевич у спогадах сучасників /Упоряд. З. Штундер. – Львів- Жовква: Місіонер, 2010. – 236 с.

Статті у наукових збірниках і журналах:

1961

13. Ще раз про М. Лентовича // Мистецтво: орган Міністерства культури Української РСР, Спілки Радянських композиторів і Спілки радянських художників України / Редколегія: М. Гордійчук, К. Данькевич, І.Корнієнко (відпов. ред.) та ін. – Київ, 1961. – № 1 (січень). – С. 44 – 45.

1965

14. Паралельно-змінний лад в українських народних піснях і творах М.В. Лисенка // Народна творчість та етнографія. – 1965. – № 1. – С. 41 – 52.

15. Народно-пісенна ладовість як основа гармонії М.В. Лисенка // Микола Лисенко – борець за народність і реалізм у мистецтві. – Київ: Наукова думка, 1965. –С. 53 – 97.

1966

16. Народная ладовая переменность как основа модуляции в произведениях Н.В. Лысенко // Украинское музыковедение 1964: Научно-методический межведомственный ежегодник. – Киев, 1966. – С. 149 –170.

1967

17. Музично-фольклористична діяльність С.П. Людкевича // Українське музикознавство: Науковий міжвідомчий щорічник / Редколегія: Т.Я. Веске, Г.Я. Гембера, М.М. Гордійчук (зам. гол. ред), З. О. Дашак (гол. ред.) та ін. – Київ: Музична Україна, 1967. – С. 167 – 172.

1993

18. Станіслав Людкевич і його співпраця в Етнографічній та Музикологічній комісія Наукового товариства ім. Шевченка // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – Том CCXXVI: Праці Музикознавчої комісії / Ред. О.Купчинський, Ю. Ясиновський. – Львів: НТШ, 1993. – С. 456 – 462.

19. Два листи Климента Квітки до Володимира Гнатюка // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. –Том ССХХVI: Праці музикознавчої комісії // Ред. О. Купчинський, Ю. Ясиновський. – Львів, 1993. – С. 269 – 280 .

2005

20. Родовід композитора Станіслава Людкевича // Матеріали Четвертої міжобласної генеалогічної конференції «Український родовід» (27 – 28 березня 2004 року) / Упоряд. А. Огорчак. – Львів, 2005. – С. 89 – 93.

2012

21. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич // Українська музика: Щоквартальник. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 10 –14.

Упорядкування нотних видань:

1968

22. Людкевич С. Українські народні пісні в обробці для хору / Упорядник З.Штундер. – Київ: Музична Україна, 1968. –77 с.

1989

23. Людкевич С. Вибрані твори для фортепіано / Упорядник З.Штундер. – Київ: Музична Україна, 1989. – 40 с.

Зміст: «Пісня ночі», «Імпровізована арія», «Романс», «Пісня до схід сонця», «Гумореска», «Похорон отамана».

Уклав Яким Горак